تجهیز هایپرمارکت میتاکیش توسط شرکت پلیترولی

یکی دیگر از شعب فروشگاه های زنجیره ای میتا کیش (شعبه مرجان) به اتمام رسید. در تجهیز این پروژه از چرخ خریدهای شرکت پلیترولی استفاده شده است.

 
چرخ دستی، چرخ خرید فروشگاهی ، چرخ خرید

 
چرخ دستی، چرخ خرید فروشگاهی ، چرخ خرید