افتتاح هایپر مارکت سفیر - شعبه اندیشه کرج

هایپر مارکت سفیر به مساحت تقریبی ۲۳۰۰ متر مربع واقع در شهرک اندیشه کرج میباشد. این هایپر مارکت شامل بخشهای سوپرمارکتی ، آرایشی بهداشتی ، پروتئینی و ... میباشد. این پروژه توسط گروه دینا طراحی و توسط شرکتهای تابعه خود ( مونوشلف و اکمی کولنت و پلی ترولی ) تجهیز گردید.

 

طراحی هایپر مارکت سفیر 

 

چرخ فروشگاهی