چرخ خرید پلیترولی مقاوم در دماهای مختلف

 
چرخ دستی، چرخ خرید فروشگاهی ، چرخ خرید

پلی کربنات بکار رفته در چرخ های خرید فروشگاهی پلی ترولی بر اثر ضربات مداوم و پی در پی نمی شکند و حتی تغییر شکل هم نمی دهد. در کل این ماده تمایل به حفظ شکل خود در تمامی حالات و دماهای مختلف را دارد. یک مثال ساده برای پلی کربنات ,استفاده در سپر پلیس های امنیتی است که علاوه بر مقاومت در برابر ضربه ,ضد گلوله نیز می باشد.