چرخ های مناسب و کنترل آسان

چرخ های مناسب - کنترل آسان: خیلی اوقات، حتی یک ترولی خوب در نتیجه انتخاب نامناسب چرخ ها به راحتی آسیب میبیند. ما سه نوع چرخ ارائه می دهیم. با این حال، بنا به درخواست مشتریان، ما می توانیم یک راه حل سفارشی را توصیه کنیم. یعنی چرخهای مخصوصی که برای استفاده در محیط های گوناگون، و یا شرایط آب و هوایی مختلف طراحی شده است. ترولیهای ما دوام طولانی تر، مانور آسان و ظاهر مدرن دارند.